2014 Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2014-MHUY) Yerleştirme Sonucuna Göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler ve Açıklamalar

GEREKLİ BELGELER:

 1. Bakanlık kadrosuna yerleştirildiğine dair sınav sonuç belgesi,
 2. Öğrenim Belgesinin; belgelerini elden teslim edecekler için aslı, posta ile gönderecekler için yalnızca Noter Tasdikli Sureti,
 3. Mal Bildirimi Formu (Önlü Arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
 4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ( El yazısı ile doldurup imzalanacak),
 5. Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu (El yazısı ile doldurulup imzalanacak),
 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (bilgisayar ortamında doldurulup e-posta ileuzman.yardimciligi@aile.gov.tr adresine gönderilecektir),
 7. Askerlik görevini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesi, tecilli ya da muaf adaylar için askerlik durum belgesi,
 8. Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kayıt örneği. (E- devlet sistemi üzerinden alınabilir.)
 9. 6 adet vesikalık Fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 10.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Açıklamalar :
 1. Lisans mezunu olup, ortaokul veya lise öncesi hazırlık öğrenimi görmüş olan ya da ortaokul veya lise öğrenimi normal süresinden fazla olan adayların ilgili öğrenim diplomalarını da eklemeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 2. Adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu imzalamasına gerek yoktur.
 3.  
 1. İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile 30 Nisan 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
 2. Yurtdışında öğrenim gören adayların; diploma, diplomanın onaylı tercümesi ve YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 3. Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 4. Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 5. Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
 6. Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra da atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

 
İletişim Adresi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Mh. 2177. Sk. No:10/A Kat : 1 Çankaya / ANKARA
 
İrtibat Telefon : 0 312 705 59 51


Sonraki Sayfa: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yrd. Alımı

Önceki Sayfa : Doğum Yardımı Hakkında Bilgilendirme