Hakkımızda

Tarihçe

 

Korunmaya Muhtaç Çocuklara yönelik hizmetler ilk olarak 1917 yılında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulması ile başlamıştır.

 

1935 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu ve 1983 yılında kurulan SHÇEK ile devam etmiştir.

 

Müdürlüğümüz 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile  Devlet Bakanlığına bağlı faaliyetlerini yürütmekte iken, 2011 yılında yürürlüğe giren 633 Sayılı KHK ile AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’nın İl Müdürlüğü olarak  devam etmektedir.

 

Misyonumuz

 

‘’Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.’’

 

Vizyonumuz

 

‘’Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.’’